Dane firmy

GRAWERUJ.PL

Pracownia grawerska

Wiktorów, ul. Leśna 116

05-083 Zaborów


tel. 501-801-440

GG: 551199

CZYNNE:

PN-PT 10-18, SOB 10-14

e-mail: biuro@graweruj.pl

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Sonda
Skąd dowiedzałeś/aś się o naszym sklepie internetowym?
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

REGULAMIN SKRÓCONY [treść pełna znajduje się pod regulaminem skróconym]

Sklep internetowy GRAWERUJ.PL
prowadzony jest przez firmę GRAWERUJ.PL Paweł Dyczka,
z siedzibą w Wiktorowie, ul. Leśna 116, 05-083 Zaborów,
NIP: 118-17-09-57 Reg. 015595042

Postanowienia ogólne
1. Firma GRAWERUJ.PL prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów za pośrednictwem sieci Internet
2. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%.
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez
klienta zamówienia.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży zobowiązującej do realizacji zarówno klienta jak i sprzedawcę firmę GRAWERUJ.PL
5. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.
6. Kupujący może anulować zamówienie bądź wprowadzić w nim zmiany do
momentu wystawienia paragonu bądź faktury, ale po tej czynności możliwy jest jeszcze zwrot pieniędzy, jeśli zlecenie nie zostało wykonane - dokument sprzedaży musi zostać najpierw skorygowany księgowo.
7. Nie można anulować zamówienia zatwierdzonego, zrealizowanego, ani takiego które zostało już wysłane.
8. Kupujący zobowiązuje się uregulować należność niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego.
9. Czas realizacji zamówienia to okres od 1 do maksymalnie 10 dni roboczych - licząc od momentu zaksięgowania wpłaty.
10. Na opóźnienia w dostarczeniu przesyłek z winy Poczty Polskiej bądź kuriera można składać reklamacje.
11. Koszt wysyłki na terenie kraju. Maksymalna waga przesyłki do 1 kg
- Poczta Polska Paczka Mini Priorytet Ecommerce  - (10 zł z VAT 23%)

- Poczta Polska POCZTEX 24 lub DPD kurier - (19 zł z VAT 23%)


12. Złożone zamówienia potwierdzane i przyjmowane są e-mailem
(dlatego ważne jest podanie prawdziwych danych
podczas rejestracji).
13. O zmianach statusu Twojego zamówienia informujemy mailowo.
Otrzymasz potwierdzenie otrzymania przez nas wpłaty,
informację o realizacji grawerowania oraz o wysyłce.

REKLAMACJE I ZWROTY

Kupujący nie ma możliwości zwrotu produktu bez podania przyczyny, gdyż nasze produkty wykonywane są na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Kupującym a Sprzedającym (czyli indywidualnie wykonane).

Kupujący traci prawo do nieuzasadnionego zwrotu towaru, ale zachowuje prawo do składania reklamacji, jeśli produkt został wykonany niezgodnie z wytycznymi klienta lub ma wady fabryczne (nie dotyczy produktów wyprzedażowych). Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dokument zakupu.

Zastrzeżenia prawne
Zlecający usługę graweru oświadcza że jest autorem przesyłanego wzoru bądź tekstu i ma prawo do jego zastosowania - posiada stosowną licencję bądź zezwolenie na użycie danego znaku graficznego.

Prawa autorskie. Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów
handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej
zgody. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach
GRAWERUJ.PL użyte są w celach informacyjnych. Zdjęcia produktów mogą
odbiegać kolorystycznie w stosunku do rzeczywistych produktów.

Ochrona danych. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Klienta są przechowywane w
bezpiecznym miejscu na naszym serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich
danych, ewentualnej korekty i usuwania.Postanowienia końcowe
1. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze
polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór
rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla kupującego.
2. Sklep GRAWERUJ.PL zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.
3. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne
ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.Pełny regulamin sklepu internetowego www.graweruj.pl


1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. DANE OSOBOWE
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania
dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza
zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze
zm.).
1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o
Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy
sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.graweruj.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o
świadczenie Usługi elektronicznej.
1.10. SPRZEDAWCA – Paweł Dyczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRAWERUJ.PL Paweł Dyczka (adres prowadzenia działalności: Wiktorów ul. Leśna 116; 05-083 Zaborów) wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez
Wójta Gminy Leszno , NIP 118-171-09-57, REGON 015595042, adres poczty
elektronicznej: biuro@graweruj.pl, numer telefonu: (+48) 510801440 (opłata jak za połączenie
standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego
zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za
pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.14. USŁUGODAWCA – Paweł Dyczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRAWERUJ.PL Paweł Dyczka (adres prowadzenia działalności: Wiktorów ul. Leśna 116; 05-083 Zaborów) wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez
Wójta Gminy Leszno , NIP 118-171-09-57, REGON 015595042, adres poczty
elektronicznej: biuro@graweruj.pl, numer telefonu: (+48) 510801440 (opłata jak za połączenie
standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie
wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje
warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:
Paweł Dyczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRAWERUJ.PL Paweł Dyczka (adres prowadzenia działalności: Wiktorów, ul. Leśna 116) wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Wójta Gminy Leszno, NIP: 118-17-09-57 Reg. 015595042

adres poczty elektronicznej: biuro@graweruj.pl, numer telefonu: (+48) 501801440 (opłata jak za połączenie
standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
2.5.3. […] np. Newsletter (UWAGA: w wypadku dodania innych Usług elektronicznych należy
odpowiednio wskazać warunki zawierania umowy w pkt. 3 Regulaminu)
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
2.6.4. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i
cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
osób trzecich.
2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki
techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi
elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w
Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym
następujących danych przez Klienta: […] np. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,
miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
oraz Hasło.
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego
formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w
momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie
internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza
umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i
ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.6.1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas
nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w
szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi
mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym
co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem
stosownego terminu jeśli towar nie jest wykonany na indywidualne zamówienie - nie jest grawerowany ani ozdabiany wg ustaleń z klientem.

Rozwiązanie umowy następuje w czasie 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony
przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie
trwania umowy.
3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi
elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych
Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,
stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak
kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz
dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Dostawa"
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez
Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,
które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta
Zamówienia.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na
stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o
wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia
Zamówienia: […] np. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem
pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy
Produktu, sposób płatności.
4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w
formularzu pola […] np. „ZAMÓW”.
4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co
powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji
– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w
trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia
Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu
należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
Sklepu internetowego.

5. DOSTAWA
5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w
terminie do 14 dni kalendarzowych (UWAGA: co do zasady termin dostawy nie powinien
przekraczać 30 dni kalendarzowych) licząc od dnia, w którym […] np. została zawarta Umowa
sprzedaży.
5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
5.2.1. transportem własnym lub za pomocą instytucji wysyłkowych tj. Pocztą Polską, kurierem.
5.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: […] np. Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są
dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Transport”

6. PŁATNOŚĆ
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1.  Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu
oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
6.1.3. […] np. płatności elektroniczne (UWAGA: w wypadku szybkich płatności należy dodatkowo
wskazać kto je obsługuje oraz wskazać dostępne sposoby płatności).
6.2. Jeśli klient zamawia towar bez graweru lub możliwa jest wysyłka za pobraniem. Klient płaci wtedy przy odbiorze zarówno za towar jak i koszt przesyłki. Odbiorca
zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o
świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie siedmiu dni o ile towar nie został indywidualnie ozdobiony. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez
Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. Leśna 116 05-083 Zaborów
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy
sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej
jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie dziesięciu dni.
Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty
dokonania przedpłaty.
7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny
wskazany przez Konsumenta sposób.
7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa
powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na
informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen
na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym
przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich
charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6)
dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.


8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z
Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.
Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na
adres Wiktorów ul. Leśna 116, 05-083 Zaborów wraz z dokumentem zakupu.
8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub
w inny podany przez Klienta sposób.
8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z
tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w
zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z
działaniem Sklepu internetowego
8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje
związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres ul. Leśna 116, 05-083 Zaborów lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@graweruj.pl
8.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz
danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni.
8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w
zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9. DANE OSOBOWE
9.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego
jest: Paweł Dyczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GRAWERUJ.PL Paweł Dyczka (adres prowadzenia działalności: ul. Leśna 116, 05-083 Zaborów) wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Wójta Gminy Leszno NIP 118-171-09-57, REGON 015595042, adres poczty
elektronicznej: biuro@graweruj.pl, numer telefonu: (+48) 501-801-440 (opłata jak za połączenie
standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

9.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego
GRAWERUJ.PL zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
elektronicznej. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedającego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

9.2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
9.3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do
zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także
każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
9.4. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

9.5. Dane osobowe Zamawiającego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu.

9.6. Każdy Zamawiający, który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora biuro@graweruj.pl lub poprzez zalogowanie się na swoje konto w Sklepie (zakładka Moje Dane) - jeśli Klient założył konto w sklepie do zamówień wielorazowych.

9.7. Serwis respektuje przepisy RODO tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.

 

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie
przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe
w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a
przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w
którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką
działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w
zakres tej działalności.
10.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem:

http://graweruj.pl/index.php?pasek=show&page=1

oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
10.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i
umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez

(1) udostępnienie Regulaminu na
stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz

(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku
Umowy sprzedaży także przez

(3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu - paragonu bądź faktury
Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów
zawieranych na odległość.
10.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie
Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy
Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl